Breda

…gezien door de Lens van Philip Fens

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.straatjesenplaatjes.nl.

 

Begrippen

  1. Philip Fens, hierna te noemen eigenaar: eigenaar van deze website;
  2. Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  3. U: de gebruiker (bezoeker) van deze website;
  4. Content: alle in deze website aanwezige inhoud.

Voorwaarden

  1. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer;
  2. De content van deze website is met de grootste zorg samengesteld / zelf vervaardigd. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden / onvolledigheden van het getoonde;
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen;
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;
  5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk via het contactformulier te worden verzocht.