Academiesingel

Deze singel is in 1881 genoemd naar de aan de overzijde gelegen Koninklijke Militaire Academie. Tussen de Academiesingel en de huidige Spoorstraat lagen, behalve de Emmastraat, nog twee straten, boulevards eigenlijk. Bij hetzelfde raadsbesluit kregen deze de namen Seeligstraat en Delpratstraat, beiden genoemd naar oud-commandanten van de KMA. In 1892 werd de Stationsweg verlegd en werden de twee straten opgeheven. Er zijn nooit huizen gebouwd. In 1895 werden de namen Seelig en Delprat verbonden aan twee singelgedeelten (zie beschrijving Seeligsingel en Delpratsingel). Tot in de jaren 50 legden langs deze singel nog schepen aan. Op regelmatige afstand zijn hier nog bolders te zien.