Adriaan van Bergenstraat

Voorheen Zoutsteeg, Snoekstraat en Zoutstraat. Op de plaats van de huidige Adriaan van Bergenstraat lagen voorheen twee straten. De Zoutstraat had een tracé dat nog het meest overeenkwam met de huidige Adriaan van Bergenstraat. De voormalige Adriaan van Bergenstraat lag iets verder naar het noorden. De Zoutstraat maakte, samen met de Prinsenkade, deel uit van een nieuwe stadswijk die in het begin van de 17e eeuw ten westen van de haven aangelegd werd. De Zoutstraat zou ontleend kunnen zijn aan de zoutpakhuizen die hier stonden. In 1982 werd de naam Zoutstraat helaas ingetrokken waarmee deze oude straatnaam na een bestaan van meer dan 350 jaar van de stadplattegrond is verdwenen. Adriaen van Bergen was de bedenker van de list met het Turfschip van Breda, waarmee Prins Maurits in 1590 de stad Breda kon veroveren op de Spanjaarden. Zelf maakte Adriaen van Bergen de inname van Breda niet mee: op de dag dat het met soldaten volgeladen turfschip had moeten vertrekken versliep hij zich en een dag later trok hij zich terug waarna hij werd vervangen door twee neven. Op het Stadserf in Breda staat een terracotta beeld van Adriaen van Bergen door Gra Rueb.