Akkerstraat

In 1531 was de naam naar grote waarschijnlijkheid 'De Oude Dorpsakker' en liep door tot het huidige Nonnenveld (voorheen de Veemarkt) waar wallen werden aangelegd aan de huidige Keizerstraat. Door de wallen werden de Akkerstraat en Nonnenveld doodlopende straten.