Balfortstraat

Voorheen ook Hirdesboulevard, Belfortstraat, gedeeltelijk Boeimeerstraat, gedeeltelijk Boulevard Boeimeer en Nieuwe Balfortstraat. Deze straat is aangelegd in 1906 door de fabrikant Hirdes als onderdeel van een grotere woonwijk. Van de Singel tot even voorbij de kruising met de Vredenburchstraat lag de huidige Balfortstraat op Bredaas grondgebied en voor de rest in de gemeente Princenhage. In 1908 heette het gedeelte in Princenhage de Belfortstraat en het gedeelte in Breda de Boeimeerstraat. Na de annexatie in 1927 kreeg de volledige straat de naam 'Balfortstraat'. De straat is genoemd naar een contregarde, een onderdeel van de vestingwerken, genaamd Balfort. In het register van verpachte eigendommen van 1894 komt een perceel voormalig vestinggrond voor, genaamd Balfort. De bewuste contregarde is aangelegd bij de reconstructie van de vestingwerken in 1682. Zij ontleende haar naam waarschijnlijk aan Barthold Balfour. Deze was sinds 1677 majoor van het Regiment Schotten onder Kirckpatrick. In 1681 werd hij aangesteld tot majoor-commandant van de vestiging Breda en in 1684 werd hij kolonel van het regiment, dat sindsdien het Regiment Schotten onder Balfour heette.