Boschstraat

Voormalige namen van de Boschstraat zijn: ‘Bij het Gasthuis’, ‘Buiten de Gasthuispoort’, ‘Gasthuyseynde’, ‘Gedeeltelijk Onder de Uilebomen’ en ‘Onder de Boompjes’.
De Bosch-straet bestaat sinds 1639, in het begin van de 18e eeuw is de naam Boschstraat algemeen. De straat ontleent haar huidige naam aan het feit dat zij destijds in de richting van Den Bosch loopt. De Boschstraat is een van de oudste straten in de binnenstad van Breda. Het was een van de drie toegangswegen naar de stad.
Er zijn diverse monumentale panden, zoals het voormalige Oude Mannenhuis op nummer 22, dat later de Beyerd werd, het huidige Museum Of The Image (voorheen Graphic Design Museum). Op nummer 35-37 is het huis De Olyton, gebouwd in 1791. Op nummer 57 was onder meer Huize Raffy, een verzorgingshuis voor Indonesische ouderen, gevestigd. Een monument dat is verdwenen is het voormalige hotel de Kroon op nummer 28.
De Boschstraat heette tot in de zestiende eeuw Gasthuyseynde. Op de kop van de Boschstraat was de stadspoort de Boschpoort, een van de drie stadspoorten van Breda gevestigd. De Boschpoort is gebouwd van Bentheimer-steen in 1774 met erachter een wapenplein. De Boschpoort lag tussen de bastions 's Bosch en Mansfeld. Voor de poort lag het ravelijn Prins Maurits. De weg buiten de poort splitste zich links naar Terheijden en Moerdijk en rechts naar 's-Hertogenbosch en Oosterhout. Op de stadspoort stond het wapen van de stad en in het fronton aan de buitenzijde was het wapen van Prins Willem V. Een klein restant van de oude stadspoort is tegenwoordig nog te zien op de hoek van de Veemarktstraat.
Vroeger ging de paardentram van de Ginnekensche Tramweg Maatschappij door de Boschstraat richting station Breda.