Chassé Theater

Breda kent een levendige theatergeschiedenis. Ingesloten tussen het roerige Vlaanderen en het behoedzame Holland, schommelde het Bredase theater tussen perioden van bloei en perioden van betrekkelijke stilstand. De vroegste tekenen van een theaterleven in Breda dateren uit 1727, toen er een bescheiden theaterlocatie geopend werd aan de Kaatsbaan, gelegen aan Oostzijde van het kasteel van Breda. De accommodatie stelde weinig voor, waarna in 1769 voor de som van 600 gulden een meer uitgebreide theaterinrichting werd gerealiseerd. In de nieuwe ruimte werden opera's en toneelvoorstellingen gepresenteerd.