Concordiastraat

Voorheen Noord-Zuid Doorbraak, Van der Leckestraat en Mr. Dr. Frederikstraat. Deze straat maakte vroeger deel uit van de Markendaalseweg (toen nog Noord-Zuid Doorbraak). In 1941 kreeg zij de naam Van der Leckestraat. Jan van Polanen was namelijk tevens heer van de Lecke. Deze naamgeving sluit dus aan bij de Jan van Polanenkade. De naamswijziging naar Mr. Dr. K.F.J. Frederiks kwam uit erkentelijkheid naar deze man, omdat hij als secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken zorg heeft gedragen voor de grenswijziging in 1942. De huidige naam Concordiastraat dateert uit 1983 en ontleent haar naam aan de Stadsschouwburg Concordia die aan het Van Coothplein gevestigd was in de periode 1875-1994.