De Koepel

De voormalige koepelgevangenis van Breda maakte deel uit van een justitieel complex in het centrum van Breda. De gevangenis was één van drie in Nederland bestaande koepelgevangenissen. Hij huisvestte een deel van de penitentiaire inrichting De Boschpoort. Deze kent drie onderdelen; een huis van bewaring, een gevangenis en een afdeling met extrazorg plaatsen.