De La Reijweg

Verschillende straten in Breda, waaronder De La Reijweg, zijn in 1952 genoemd naar personen, die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het blanke Zuid-Afrika. In dat jaar 1952 werd in dat land het feit herdacht dat 300 jaar daarvoor Van Riebeeck de Kaapkolonie had gesticht en daarmee het fundament had gelegd voor de huidige Zuid-Afrikaanse staat. Met de toenemende kritiek op de apartheid in Zuid-Afrika kwam er ook steeds meer kritiek op deze aan blanke Zuid-Afrikaners ontleende straatnamen. In 1979 verzocht het Azania Komitee deze straatnamen te vervangen door andere. Het college van Burgemeester en Wethouders ging op dit verzoek niet in. De La Reijweg is genoemd naar Jacobus Herklaas de la Reij (1847-1914). Hij was een Boerengeneraal tijdens de Tweede Boerenoorlog en wordt algemeen beschouwd als één van de grootste militaire leiders in dat conflict.