Dieststraat

Voorheen Donk, Donksteeg, Donkstraat en Achter Diest. In 1602 kocht Aerd Jan Meulders van Diest een huis 'opten Haechdijck aende Donckbrugge'. Tot ver in de 19e eeuw was dit een bekende herberg. Het pand stond enigszins achteruitgeschoven in de Dieststraat met zijn front richting de Haagdijk. In 1737 werd het voor het eerst 'Dieststraetie' genoemd. De namen Donkstraat en Dieststraat blijven elkaar een tijdlang afwisselen. De naam Donkstraat komt voor het laatst voor in het bevolkingsregister van 1848.