Dr. van Mierlostraat

Aanvankelijk was de benaming Passagestraat. Op de plaats waar nu de Dr. van Mierlostraat ligt, stond in 1912 de molen 'de Vier Winden'. Bij het slechten van de vestingwerken in 1876 bleef rond de molen een molenberg behouden met een opgang vanaf het Van Coothplein. Toen de molen in 1912 werd gesloopt, werd ook de molenberg afgegraven. Voor de vrijgekomen grond werd in 1933 een totaalplan gemaakt wat onder andere winkels in een passage bevatte. De straat werd voorlopig in de plannen aangeduid als de Passagestraat. Dr. Petrus Roverius van Mierlo (1826-1908) was van 1853 tot 1875 stadsgeneesheer, lid van diverse commissies en bestuurder en regent van diverse instellingen. Hij was mede-oprichter van de Bank Van Mierlo. Het feit dat zijn kleinzoon, mr. E.L.H.M. van Mierlo, in 1934 wethouder was, zal aan de keuze van deze straatnaam niet vreemd zijn geweest.