Eerste Markstraat

Voorheen Eerste Markdwarsstraat. De huidige Eerste en Tweede Markstraat komen niet voor op het Plan van Uitleg van 1876. De huidige Nieuwe Ginnekenstraat, Marksingel en Godevaert Montensstraat werden in dat jaar wél aangelegd. Het bouwblok, omsloten door deze straten, werd aangeduid als Bouwblok 23. In 1884 stelde de Dienst der Domeinen voor dit bouwblok door twee straten te doorsnijden om slopjesvorming door te diepe kavels te voorkomen. De Gemeente Breda boodt weinig medewerking en pas in 1890 werden de straten door het Rijk overgedragen. In 1892 kregen de straten hun eerste benaming, namelijk de Eerste en Tweede Markdwarsstraat. In 1895 werden de namen in de huidige benaming aangepast.