Gasthuisvelden

In 1617 onderhandelde de stad met het Gasthuis over de aankoop van de Gasthuisbeemden. Deze besloegen het gebied begrensd door de huidige Achterom, Markendaalseweg, Jan van Polanenkade, Fellenoordstraat en Pelmolenstraat. In 1619 werd de stad eigenaresse van de Gasthuisvelden, die langzaam maar zeker werden volgebouwd. In 1682 werd op het zuidelijk gedeelte van de toenmalige Gasthuisvelden een wapenplaats gemaakt, een exercitieterrein. De naam Gasthuisvelden verengde zich tot alleen dit terrein. Nadat in 1875 de wallen geslecht waren, werden ten zuiden van de huidige Fellenoordstraat het Exercitieterrein der Veldartillerie aangelegd (sportveld bij de huidige Seelig Kazerne). Dit terrein dat grensde aan de oude Gasthuisvelden werd al gauw eveneens de Gasthuisvelden genoemd. Soms werd er een onderscheid gemaakt van de Grote Gasthuisvelden en de Kleine Gsasthuisvelden. Vanaf 1907 werd het wel eens in de volksmond de 'Gasjes' genoemd. Pas in 1965 is dit gedeelte weer officieel de Gasthuisvelden geworden.