Generaal van Hamsingel

Voorheen Hirdesboulevard, Boulevard Boeimeer en Weerijssingel. In het begin van de 20e eeuw kocht de fabrikant Hirdes, die een passementfabriek had tussen de Tweede Markstraat en de Marksingel, enkele weilanden onder Princenhage aan de andere kant van de Mark. In 1905 bouwde hij een betonnen bruggetje, de huidige Hirdesbrug, om zijn nieuwe verworven eigendom met de buitenwereld te verbinden. Na een grondruil met de gemeente Breda in 1906 legde Hirdes een aantal straten aan: de huidige Generaal van Hamsingel en de Vredenburch-, Weerijs-, Bad- en Balfortstraten. In 1908 zette Hirdes zijn bezit om in de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen Boeimeer. Deze maatschappij bleef eigenares van de straten tot 1932, toen zij deze in eigendom overdroeg aan de gemeente Breda. Petrus Paulus Hermanus van Ham is in Breda geboren in 1839. In 1894 bevorderd tot generaal-majoor, sneuvelde hij in hetzelfde jaar in Lombok. In 1895 werd een borstbeeld onthuld ter plaatse van zijn vroegere geboortehuis op de hoek van het Van Coothplein en de Ginnekenstraat.