Godevaert Montensstraat

Voorheen Markstraat en Lange Markstraat. Deze straat is op de geslechte vestinggronden aangelegd in 1876. Godevaart Montens (1557-1623) was burgemeester van Breda in de periode 1580-1581 en 1596-1602. door de Bredase historici is hij herhaaldeijk uitbundig geprezen en op een hoog voetstuk geplaatst.