Gravenstraat

Deze ventweg is de gedempte Gampelvaart. Vóór 1682 stroomde het water van de Weerijs via de Gampel en de Donk in de Mark. Ná 1682 bleef de Gampel gemeenschap houden met de stadsgrachten door middel van een sluis. De voormalige Gampelvaart moest het na de reconstructie in deze buurt doen met de naam Gravenstraat. Deze naam weerspiegelt de carriere van het geslacht der Nassaus.