Haagdijk

Voorheen ook wel Adijk of Hadijk. De naam Haghedijc komt voor het eerst voor in 1368. Sindsdien komt deze straat regelmatig voor als Haechdijk of Hagedijk. De verklaring van de naam Haagdijk luidt: De dijk die in de richting van de Hage loopt, het tegenwoordige Princenhage. Dit gebied viel namelijk vroeger onder de Hage.