Halstraat

Voorheen Nieuwe Vleeshuisstraat, Nieuwe Halstraat, Vleeshalstraat. In 1561 stond deze straat voor het eerst bekend als zijnde de Nijeuwe Vleeshuijsstraet. In 1575 komt voor het eerst de voor ons vertrouwde naam Hallstrate voor. De straat ontleent haar naam aan de Vleeshal op de hoek van de Halstraat en de Oude Vest. Bouwjaar van die hal is eveneens omstreeks 1561. Tegelijk met de bouw van die Vleeshal moet ook de huidige Halstraat aangelegd zijn. Deze bouwactiviteiten hangen samen met het slopen van de oude stadsmuren in 1537-1538, waardoor hier ruimte kwam voor de aanleg van nieuwe straten, zoals ook de Oude Vest, de Houtmarkt en later ook het Nonnenveld en de Keizerstraat. In 1613 is de Vleeshal verplaatst naar de Grote Markt. De hal aan de Halstraat werd toen ingericht als Saaihal, waar saai (een soort laken) gekeurd en verhandeld werd. In 1707-1710 werd er op die plek een Tuchthuis gebouwd wat later (1886) het Wapenmagazijn werd. Heden is er Cosmo Kappers gevestigd.