Havermarkt

Voorheen Korenmarkt, Nieuwe Korenmarkt, ook wel Botermarkt, Groenmarkt. Door sommigen wordt de Havermarkt door zijn driehoekige vorm als van Frankische oorsprong beschouwd, en daarmee als de kern van het oudste Breda. Dit is echter een misvatting. Vóór de grote stadsbrand van 1490 was de Havermarkt een onderdeel van de Visserstraat. Na de brand is een deel van deze straat verbreed tot een marktplein. In de stadrekeningen van het begin van de 16e eeuw wordt de Havermarkt de Coorenmerct of de Nieuwe Coorenmerct genoemd. In de rekening van 1515 heet zij voor het eerst Korenmarct of Havermarct. De poort waar nu Winkelcentrum ‘t Sas in uitkomt, werd aan het einde van de 19e eeuw de Poort van Van den Akker genoemd.