Hogeschoollaan

De Hogeschoollaan vormt de begrenzing van het terrein aan de noordzijde van het Amphia Molengracht ziekenhuis. De weg heeft in de huidige situatie een sterk utilitair karakter, met als voornaamste gebruikers de ambulances, expeditieverkeer en bussen. In een vernieuwde situatie wordt de Hogeschoollaan verlengd, langs de ‘vernieuwde’ Amphia tot aan de Poolseweg. Losse bomen en boomgroepen staan als strooigoed langs de Hogeschoollaan. Ter hoogte van het huidige Amphia is de Hogeschoollaan enkel opengesteld voor bestemmingsverkeer en bussen. Het nieuwe gedeelte van de Hogeschoollaan is éénrichtingverkeer voor auto’s (richting zuidoost) en tweerichting voor bussen. De Hogeschoollaan heeft haar naam te danken aan ‘Avans’ Hogeschool die hier in 1993 als eerste gebouw gevestigd is.