Houtmarkt

Voorheen Oude Vest, Achter Mozes, Stadssingel en Mozesstraat. Deze straat is waarschijnlijk aangelegd na het afbreken van de oude stadsmuur in 1537. In 1578 word deze straat voor het eerst genoemd als zijnde de Oude Vesten. tusschen die Gevangenenpoorte ende de Waeterpoortestraete. De huidige Houtmarkt maakt dan nog deel uit van de huidige Oude Vest. In 1706 wordt deze straat voor het eerst aangeduid als zijnde Houtmarckt. De naam heeft deze straat te danken aan de verkoop van brandhout en turf wat op deze plaats plaatsvond.