Kapucijnenkerk en -klooster(tuin)

De kapucijnenkerk (Sint Fideliskerk) en -klooster gaat op 15 april 2013 dicht. Dat heeft de orde besloten. Na 123 jaar verdwijnt de kloosterorde uit Breda. In 1625 kwamen de Kapucijnen in Breda. Hun klooster stond in de Katerstraat, die nu Catharinastraat heet. Het gebeurde, nadat Spinola Breda weer in Spaanse handen had gebracht. Het was een tijd van katholiek herstel. De katholieke gemeenschap kwam omhoog uit een periode van verslapping en misbruiken. Dank zij de hervorming van het kerkelijk leven, ingeluid door het Concilie van Trente (1545 - 1563). De katholieken kregen besef van hun eigen identiteit. De kapucijnen speelden daar een rol in. Hun verblijf in Breda mocht niet lang duren. Toen Frederik Hendrik Breda in 1637 veroverde voor de Verenigde Nederlanden werden de Kapucijnen de stad uitgezet.