Leuvenaarstraat

Oude benamingen: Aan de Wal Blankenberg, Donk, Donkse Barakken, Bij de Leugenaar, Leugenaars Barakken, In Vlaanderen, Leugenaarswal, Leuvenaarswal, gedeeltelijk Gasthuisstraat. De huidige Leuvenaarstraat bestaat uit twee gedeelten. Het noord-zuid lopende deel heette tot 1983 de Gasthuisstraat. Het oost-west lopende deel is een onderdeel van de oorsponkelijke Leuvenaarstraat. Vóór de sloop van het Leuvenaarskwartier liep de Leuvenaarstraat van de Van Bergenstraat in een rechte lijn naar de Schorsmolenstraat, ongeveer op de plaats van de huidige A. van Bergenstraat, Gasthuisstraat, Nieuwe Leuvenaarstraat en de huidige Leuvenaarstraat. De Leuvenaarstraat en de Gasthuisstraat hebben dus merkwaardigerwijs van naam gewisseld.