Nassaustraat

  Voormalige straatnamen van de Nassaustraat zijn Sophiastraat en Verlengde Sophiastraat. Deze straat is op de geslechte vestinggronden aangelegd in 1876. In 1881 is de straat door het Rijk overgedragen aan de Gemeente. In 1882 werd de straat verbreed tot 30 meter. Bij deze transactie wordt zij aangeduid als de Sophiastraat. De (Koepel)gevangenis kwam gereed in 1885 en de villa-achtige bewaarderswoningen aan de zuidzijde van de huidige Nassaustraat in 1886. In de periode 1887-1893 werd de straat aangeduid als Verlengde Sophiastraat. In 1895 kreeg de straat haar huidige naam (Nassaustraat) in aansluiting op de straten in deze buurt die reeds eerder genoemd waren naar leden van het geslacht Oranje-Nassau. In 1876 zijn ten zuiden van de Nassaustraat nog 2 straten aangelegd, maar deze hebben nooit een naam gehad. In 1882 zijn deze 2 straten door de Gemeente weer overgedragen aan het Rijk voor de bouw van de gevangenis. In 1939 werd het houten fietsbruggetje, dat tot dan toe in het verlengde van de Lovensdijkstraat had gelegen, verplaatst naar de Nassaustraat. Op 12 februari 1943 kreeg het de naam Sint Ignatiusbrug. In 1954 werd het gesloopt en vervangen door de huidige brug, die in 1955 opgeleverd werd. Deze kreeg de naam de Nassaubrug, maar in de volksmond staat de brug nog steeds bekend als de Ignatiusbrug, omdat zij vlak bij het voormalige Ignatius-ziekenhuis lag.