No Harleydag 2013

De No Harleydag ontstond drie jaar geleden uit protest tegen de gemeente Breda. De organisatie van de 'officiële' Harley Davidson Dag Breda moest van de gemeente aan strengere veiligheidseisen voldoen. Zo wilde Breda een helikopter en de ME inzetten, wat een familiedag onmogelijk zou maken. Dit jaar zijn er wel extra agenten aanwezig, met name voor de verkeersveiligheid. De organisatoren van de No Harleydag willen met de alternatieve bijeenkomst opnieuw laten zien dat motorrijders wel goed met elkaar overweg kunnen. Ook denken zij dat er in de regio nog steeds behoefte is aan zo'n dag.