Olympiastraat

In 1929 werden aan de straten in het zogenaamde Sportparkkwartier namen gegeven die in verband staan met sport, waaronder de Olympiastraat. In 1928 werden de Olympische Spelen gehouden in Amsterdam, hetgeen in Nederland een grote indruk achter liet. Bovendien bestonden destijds plannen om in deze buurt een sportpark aan te leggen, deze zijn echter nooit verwezenlijkt. Tot slot had de Tennisstraat in 1927 reeds haar naam gekregen, wat de naamkeuze van de omliggende straten beïnvloed zal hebben. Pas in 1952 werd deze straat doorgetrokken naar de Poolseweg. Olympiastraat heeft haar naam te danken aan de plaats Olympia op de Peloponnesos in Griekenland. In de oudheid werden hier de Olymische Spelen gehouden. De herleving van deze spelen vond plaats in 1896. De eerste moderne Olymische Spelen waren in Athene.