Van Coothplein

Voorheen Ginnekenpoort, Wapenplein Ginnekenpoort, Ginnekenplein, Wapenplein, gedeeltelijk Bij de Wal, Bij de Molen van Martens, Naar de Lange Stallen, gedeeltelijk Bij de Inundatiesluis, Bij Concordia. Aan het eind van de Ginnekenstraat, waar nu het Grand Theatre staat, werd in 1538 de Ginnekenpoort gebouwd. Deze poort werd in 1682, bij de reconstructie van de vestingwerken, naar het westen verplaatst, ongeveer naar de plaats waar nu de Nieuwe Ginnekenstraat begint. Hierdoor ontstond aan de westzijde van de Ginnekenstraat een plein. Pas in het pondboek van 1699 komt hier een huis voor.  In een vestbrief uit 1708  wordt dit omschreven als staande op het Ginnekenseijnde tegens over de Ginnekenseijnde poorte. In de volkstellingen en de bevolkingsregisters van 1829-1880 wordt het plein afwisselend aangeduid als Ginnekenstraat en de Ginnekenpoort. De naam Wapenplein Ginnekenpoort komt voor in het wijkregister van 1851  en de legger van openbare wegen van 1872. In een bestek voor het slopen van de vestingwerken van 1875 wordt het plein aangeduid als Ginnekenplein. De Ginnekenpoort werd afgebroken in 1870. In 1876 werd de Nieuwe Ginnekenstraat aangelegd en het plein aanzienlijk uitgebreid. In 1875 heet het plein het Wapenplein. In 1892 werd het plein omgedoopt in Van Coothplein, genoemd naar de arts Dr. Leopold Frans Willem van Cooth (1814-1880). Hij was lid van de Gemeenteraad en liet de Gemeente Breda 330.000 gulden na om een ambachtsschool te bouwen.