Waalse kerk

In 1429 beginnen de voorbereidingen voor de bouw van een Capucijner klooster met daarnaast een kapel, in opdracht van Johanna van Polanen, de vrouw van Engelbrecht I van Nassau. Deze kapel, gelegen in de Caeterstraete, de latere Catharinastraat, werd toegewijd aan de heilige Wendelinus van Trier, een heilige tegen besmettelijke ziekten en in 1440 in gebruik genomen. In 1535 wordt het oude Begijnhof overgebracht naar de plaats van het voormalige klooster van de Graeuwe zusters bij het Valkenberg en de St. Wendelinuskapel, eigendom van de Nassaus.